Overflyvningsvideo og droneoptagelser

Hos ProSonas FILM A/S tilbyder vi filmoptagelser med droner – altså overflyvning med videooptagelser fra luften.

Typisk bruges disse optagelser enten som hele pointen med filmen (hvor filmen består 100% af droneoptagelser) mens andre bruger det som ekstra krydderi i form af overflyvning, der indgår som en del af en traditionelt filmet reklamefilm såsom det følgende videoeksempel:

Dronefilm og droneoptagelser egner sig til

Campingpladser

Campingpladser, sommerhuse, forlystelsesparker osv. ser fantastisk godt ud fra luften og du kan evt. også bruge videoen til at vise hvad der ellers sker i området. Har du hotel eller feriehus, er det oplagt at lave en dronefilm om lokale forlystelser for at give, bogstaveligt talt, det store overblik.

Golfbaner

Overflyvning af en golfbane er meget populært – vi kan eks. lave det sådan at klubhus og faciliteter filmes på traditionel vis og alle 18 huller (evt. også øveområder) filmes med drone ligesom man ville spille banen. Du kan eks. bruge det som små særskilte videoguides til klubbens spillere.

Landskaber

Droneoverflyvning bruges ofte ved vejarbejder samt overvågning af markområder og afgrøder. Det kan eks. være byggeriet af en ny motorvejsstrækning eller et broarbejde. Turistkontorer har også stor glæde af “se vores by for oven”-dronefilm til turismeformål.

Droneoptagelser er “drømmende”

En dronefilm har den fordel, at optagelserne skiller sig meget ud, visuelt, i forhold til et traditionelt kamera. Både fordi synsvinklen er for oven og derfor giver os en vinkel vi normalt aldrig ser men også fordi en drone laver nogle meget flydende optagelser. Teknologien i en drone er nemlig i dag lavet så kameraet er ultrastabilt og det betyder at der ikke er det “slinger” og de rystelser, du normalt ser i skulderbåret eller håndholdte optagelser. Det giver et meget “drømmende” look, som giver en fantastisk lækker kvalitet til din video. I dag er styringen af droneoptagelser faktisk så “kunstigt intelligente” at vores drone automatisk kan følge et objekt. Vi kan eks. sætte dronen til at filme en bil på en motorvej, en mejetærsker på en mark eller et menneske – uanset hvordan objektet bevæger sig, cirkler dronen rundt og laver nogle utrolig flotte filmoptagelser.

Case: overflyvning af golfbaneanlæg

Vi kan lave en komplet baneguide hvor hver hul flyves igennem og hvor jeres instruktør speaker gode råd til om valg af udstyr og teknik. Efterfølgende må I bruge filmene på jeres hjemmeside, til undervisningsmateriale til medlemmerne, til reklame for jeres klub, på YouTube, Facebook osv. Vi har lavet TV og film i mange år og har udarbejdet et helt unikt workflow, skræddersyet golfbaner, som giver flottere, grønt græs og mere fantastisk, blå himmel end nogen af vores kolleger i Danmark. Hertil kan tilkøbes filmning med professionelt broadcast TV-kamera i jeres klubhus, af spillere i gang på banerne, af jeres restaurant, parkeringsfaciliteter, tekster på videoen med hovedpointer, baggrundsmusik, professionelt speak osv.