Det lyder super – jeg svarer naturligvis gerne på dine spørgsmål :

 

 1. Som tidligere nævnt har vi over årene udviklet vores egen platform, da jeg oprindeligt er uddannet programmør.
  1. En af mine absolutte ”kæpheste” er brugervenlighed både i forhold til at alt virker uanset om man er på en computer, mobiltelefon eller tablet og at man ikke SKAL installere hverken plugins, apps eller gennem tekniske barrierer som brugeroprettelser / godkendelser eller lign. Det er lige så let at se en livestreaming hos os, som at læse nyheder på DR.dk
  2. Når jeg skriver ”ikke SKAL”, så er det fordi vi har mulighed for at man KAN. Eks. i forhold til en opgave vi for nyligt løste for ECCO, hvor de havde brug for at en livestreaming fra en budgetkonference var ”ultra-intern” og derfor krævede at adgangen var meget monitoreret / styret. Det løste vi ved at vores system har mulighed for at generere eks. 250 invitationer, hvor deltagerne så får en mail med et krypteret link hvor vi forudgående har oprettet 250 brugerprofiler med hver deres konfidentielle adgang. Dvs. vi KAN tilbyde den type løsninger og i jeres tilfælde kan det være så simpelt, som at du sender mig mailadresserne og eventuelt navnene på deltagerne og så lægger jeg dem ind i vores platform hvorpå følgende sker:
 1. Deltagerne får en email med bekræftelse på at de har adgang via det tilsendte link
 2. Deltagerne får en notifikation eks. 3 timer før eventen, så de er opmærksomme på at det snart sker
 • Undervejs kan du se, hvem der er med og hvem der ikke er
 1. Efterfølgende kan du se en rapport over hvem, der så med, hvem, der stemte, hvem, der stillede spørgsmål osv.
 1. I forhold til afstemning, så kan vores system håndtere forskellige typer af afstemninger og du vælger blot hvilken, der giver mest mening for jer. Vores muligheder er følgende, som kan kombineres på kryds og tværs:
  1. Anonymitet:
 1. Åben afstemning, som typisk vil bruges til eksempelvis afstemning om kampens bedste spiller i en fodboldkamp
 2. ”Lukket” afstemning, som typisk bruges til eks. generalforsamlinger og lign. hvor stemmerne afgives anonymt (dog registreres det i en krypteret logfil af hensyn til dokumentation men ”på overfladen” kan ingen se, hvem der har stemt på hvad).
  1. Synlighed:
 1. En afstemning kan være synlig på skærmen i livestreamen – det brugte vi eks. da vi livestreamede et melodigrandprix hvor man så kunne se hvordan stemmefordelingen grafisk talte op på skærmen undervejs
 2. En afstemning kan også være usynlig på den måde, at resultatet blot sendes til eksempelvis en moderator, som så viderebringer det
  1. Vægtning:
 1. En deltager kan have 1:1 vægtning, så vedkommende har én stemme – det vil typisk være brugt ved eks. evaluering af en konference, hvor man slutter af med at stemme på det bedste emne på konferencen
 2. En deltager kan have variabel vægtning. Det bruger vi eks. til aktionær-events, såsom generalforsamlinger, hvor der er forskellige stemmetyper. Det kan eks. være at 10 hovedaktionærer har 25 stemmer hver mens de 780 minoritetsaktionærer har 1 stemme hver eller lign.