For investor relations spørgsmål, kontakt da venligst Kenneth WedMore Lund, partner, bestyrelsesformand og hovedaktionær i ProSonas A/S

For årsregnskaber, venligst se CVR register om ProSonas A/S

Telefon kontor: 20842083

Telefon mobil: 2084 2083

E-mail arbejde: kenneth@prosonas.com

Kenneth WedMore Lund
Kenneth WedMore LundInvestor Relations kontakt