Livestreaming tirsdag d. 10. marts fra 9.00 til 16.00

Plenum og voksenspor

Ledelsesspor

Ungespor

Livestreaming onsdag d. 11. marts fra 9.00 til 16.00

Oplæg fra hovedsalen

Oplæg i auditoriet

Oplæg i lokale D