I forbindelse med at 7-Eleven lancerede nye kaffeautomater i butikkerne, havde ejerne af kæden brug for en effektiv efteruddannelse af personalet.

Derfor valgte Reitan, folkene bag den danske del af kæden, at optage videoklip med instruktion, således at både nuværende og kommende personale let kan ajourføres med drift, vedligehold og rengøring af automaterne.

Efterfølgende hoster ProSonas videoerne på en dedikeret videoserver, så kunden ikke skal tænke over dén del af de tekniske og driftsmæssige udfordringer med så mange data, som online video udgør.