Når vi laver en live videoproduktion med henblik på streaming, har vi en del videoproduktionsudstyr med på opgaven = vi har brug for meget strøm til vores udstyr og vi skal sikre os at vi har en stabil strømforsyning til udstyret.

Vi deler selv udstyret op i følgende 3 grupper:

  1. Videoproduktionsudstyr – dvs. kameraer, videomixer, computere, skærme, streamingencoder osv.
  2. Lydproduktionsudstyr – herunder lydmixer, mikrofoner, højttalere, batteriladere til trådløse mikrofoner og lign.
  3. Lysudstyr – dvs. videolamper og spots

Det betyder at vi har brug for 3 faser med 16 amp sikringer til streaming

Alene vores lamper er for stor mundfuld for en almindelig 220v stikkontakt og derfor kan vi ikke nøjes med få strøm fra sådan én da den typisk er på en gruppe i bygningens strømforsyning, som deles med andre og har en lille 10amp sikring i. Ofte sidder her kun en 10 amperes sikring og det er ikke nok til en sådan opgave – den “smækker” vi med det samme vi tænder.

Hvis ikke vi får den nødvendige strømtilslutning, risikerer vi at springe sikringerne og ikke blot miste forbindelsen men også værdifuld tid undervejs i opgaven.

DIAGRAM: sådan tilslutter vi os strøm hos jer til vores udstyr ved en live streaming videoproduktion

DIAGRAM: sådan tilslutter vi os strøm hos jer til vores udstyr ved en live streaming videoproduktion

Kraftstik med strøm til livestreaming 3 faser med 16 ampere ProSonas

Kraftstik med strøm til livestreaming 3 faser med 16 ampere ProSonas

Du skal sørge for følgende inden vi skal streame live:

Kontakt dén, der står for teknikken i jeres bygning og bed vedkommende om at trække et 2.5kvadrat kabel med de røde, 3-fasede CEE stik så kablet i “vores ende” ligger dér, hvor vi skal stille op.

Så sætter vi det til vores eltavle og derfra er vi stabilt kørende.

Vi har en eltavle med egne sikringer, som vist på billedet, indbygget i vores udstyr og trækker derfra hver af de 3 blå 16amp stik ud til henholdsvis vores 1) videorack, 2) lydrack og 3) videolamper.

“Jamen vi HAR IKKE kraftstik i vores bygning”

I de – heldigvis sjældne – tilfælde at en bygning ikke har mulighed for at levere et kraftstik til os, har vi selvfølgelig en plan B. Det er dog vigtigt at understrege, at det ér en PLAN B og bestemt ikke er anbefalelsesværdigt.

I de tilfælde skal I sørge for på forhånd at vide hvor vi kan tilslutte vores strøm så vi kommer på forskellige grupper / faser i jeres bygning. Hvis vi kobler det hele på ét stik, er det for sandsynligt at vi springer jeres sikring efterhånden, som vi tænder alt vores udstyr – særligt videolamper.

I de endnu mere sjældne tilfælde hvor vi heller ikke kan tilslutte vores udstyr forskellige grupper hos jer, bliver vi nødt til at tage en snak om, om vi kan undvære noget af udstyret – såsom videolamperne, men det går ud over produktionskvaliteten og er derfor heller ikke en optimal løsning.