Live to tape (forkortet LTT) er en produktionsform, der kombinerer fordelene og forsøger at undgå de værste af ulemperne ved de to klassiske typer videoproduktion, live TV og filmproduktion.

På en skala med live TV-transmission ude i venstre ende af skalaen og en klassisk filmproduktion ude i højre, befinder LTT sig lidt til venstre for midten – ikke helt live men markant hurtigere produceret end film.

MYTEPUNKTERING: en liveproduktion er ikke det samme, som en liveSTREAM. Livestream betyder at man sender noget live, mens det sker. Derfor er det ikke nødvendigvis sådan, at en liveproduktion også livestreames; Der er mange af vores kunder, der får lavet en livePRODUKTION, som så lægges online senere.

Forlaring: dét er LIVE TO TAPE!

En filmproduktion (og mange videoproduktioner) foregår ved at man optager en masse råmateriale med et eller flere kameraer. Når man kommer tilbage i studiet, hentes optagelserne ind til redigering og så starter en ofte tidskrævende proces med at klippe det hele sammen efter det storyboard, der typisk er lavet som forarbejde (preproduktion), bearbejde farver, mixe lyd osv.

Fordelene ved denne produktionstype er at man ikke tager så mange beslutninger når man optager – man “høster løs” så man har en masse at vælge ud fra når man vil og man kan finpudse og bearbejde langt mere – det er det man kalder for postproduction. Det medfører så de primære ulemper: det tager rigtig lang tid og koster rigtig mange penge og kræver meget forarbejde.

En live TV-transmission, derimod, er mere umiddelbar og skal af gode grunde ikke efterbearbejdes men ofte kræver det vildt mange mennesker at lave fordi alt skal gøre af specielle funktioner (kameramænd, lydmænd, lysfolk osv.) simultant og går noget galt, er det bare ærgerligt – det kan ikke reddes.

I en LTT produktion er en videomixer “hjertet”, hvor signalerne fra et antal kameraer kommer ind så produceren kan vælge dem live. Dvs. den produktionsansvarlige sidder live og vælger hvilket kamera (zoom, overblik, produkt, interview osv.) der skal ses. Dette valgt kan som udgangspunkt ikke tages om med mindre man optager hvert kamera særskilt, men det er netop pointen, for på denne måde er der ingen tidsforbrug med redigering efterfølgende. Det er “one take” på den gode måde.

Live To Tape foregår altså som et kompromis mellem de to: ganske få personer styrer teknikken og det hele optages færdigt, så når man trykker stop, er det hele klar til brug. Der er ingen efterredigering og der er typisk allerhøjest et par småjusteringer af lydstyrke, lysstyrke og lign. før det bruges eks. på YouTube, Facebook og lign.

Når man laver video på dén måde, er det derfor enormt effektivt og kosteffektivt – groft sagt er man færdig, når udsendelsen er færdig – og det kræver kun en brøkdel af de personer, som en liveproduktion kræver. Den største fordel er dog at der typisk er en ekstra “gnist” og engagement i en LTT produktion fordi man ved at det gælder – det tages (helst) ikke om, så den skal sidde i kassen første gang. Det gør at alle er lige den tand mere på dupperne og resultatet er ofte klart mere levende og menneskeligt, end en filmscene, der er taget om 50 gange.

De to primære ulemper ved Live To Tape-produktioner er, at det kræver mere kostbart udstyr – vores LTT udstyr koster næsten en halv million kroner – så udstyrsmæssigt er det voldsomt men tidsmæssigt sparer man det ind i det lange løb

Det altoverskyggende spørgsmål fra kunder er naturligvis “hvad koster en videoproduktion” – og svaret ud fra ovenstående er derfor i stort omgang: det kommer an på produktionsformen.

For at sætte tal på, vil jeg vurdere at filmproduktion er ca 5-6 gange så dyr, som LTT. En video, produceret som film, som koster 50.000 kr. vil altså kunne laves for ca 10.000 kr. som LTT, så man sparer mange penge ved ikke at gøre brug af den ekstra kvalitet og fleksibilitet, der er i en filmproduktion.

Selvsagt er der mange produktioner som ikke egner sig til at optages live, så LTT er ikke en “cure all” men i de situationer, der egner sig til det, er det bestemt det vi anbefaler.