Lørdag den 25. maj 2019 i Espergærde, Nordsjælland

Coloplast er vært for dagen, og foruden generalforsamling byder dagen på et spændende program med bl.a. oplæg af professor Peter Christensen fra Aarhus Universitetshospital, der fortæller om TAI til effektiv tarmtømning med nyeste viden om effekt og behov. Fra firmaet FUTU giver Lotte Nystrup Lund en opsamling på RYKs afholdte workshop Fællesskab & Bolig, med særlig fokus på seniorer med rygmarvsskade.

Program:

Kl. 12.00– 12.30 – Ankomst og let frokost. Mulighed for at besøge Coloplast`s stand.

Kl. 12.30 – 12.45 – Velkomst ved RYK og Coloplast

Kl. 12.45 – 13.45 – TAI som redskab til effektiv tømning af tarm v/ professor Peter Christensen

Kl. 13.45 – 14.30 – Fællesskab & boformer v/Lotte Nystrup Lund, FUTU

Kl. 14.30 – 14.45 – Pause

Kl. 14.45 – 16.15 – Politisk debat med en række folketingspolitikere

– Martin Lidegaard, B
– David Trads, A
– Dorte Nørbo, F
– Mai Villadsen, Ø
– Morten Messerschmidt, O
– Theresa Scavenius, Å
– Mette Abildgaard, C
– Hans Andersen, V

Praktisk info:

Sted: Coloplast A/S Mørdrup, Aa. Louis-Hansens Allé 15, 3060 Mørdrup​

Parkering: mulighed for at komme helt op til indgangsdøren.

Kontakt på selve dagen:

Helle Schmidt, formand: 22500762

Jan Friis, bestyrelsesmedlem: 40982412

01 / 06 Velkomst ved RYK formand, Helle Schmidt

02 / 06 TAI som redskab til effektiv tømning af tarm v/ professor Peter Christensen

03 / 06 RYK Sundhedspolitik v/ Mikkel Bundgaard

04 / 06 Fællesskab & boformer v/Lotte Nystrup Lund, FUTU

05 / 06 Politisk debat med en række folketingspolitikere

06 / 06 Generalforsamling 2019