Det er vigtigt for os – og jer – at I forstår de forskellige steps i en videoproduktion og derfor vil jeg i denne artikel løfte sløret lidt for den del af forarbejdet, I – som kunde – typisk hverken ser eller er involveret i.

98% af ProSonas videoproduktioner er “post production” – dvs. det er ikke en liveoptagelse, men en produktion der først filmes og derpå redigeres til den endelige version.

Når vi har filmet råmaterialet til en kundeopgave, skal det hele jo redigeres og sættes sammen efter det storyboard, der blev lavet før optagelserne; men inden da, er der en lang række opgaver, der skal gennemføres.
Få tilbud og priser på livestreaming hos ProSonas FILM A/S

Tjekliste til videoproduktion

Inden de mange videoklip kan redigeres, er der faktisk en hel dags arbejde med følgende opgaver:

  • Import til redigeringscomputer
  • Logging og tagging
  • Lydsync
  • Farvekalibrering
  • Lydmix
  • Sikkerhedskopiering
  • Transcoding
  • Multicam
  • Import til valgt software

Import til redigeringscomputer

Vi optager typisk med 2-3 kameraer sideløbende samt lyd fra typisk 2-3 mikrofoner. På den måde har vi flere vinkler, beskæringer og “zooms” af det vi har filmet og vi kan vælge den af mikrofonerne (boom med shotgun mic, knaphulsmikrofon osv.), der giver den bedste lydkvalitet.

Ofte har vi filmet flere terabyte materiale på en opgave når vi både har hovedoptagelser, dækbilleder, produktoptagelser, interviews, miljøbilleder osv. Og når vi importerer, er det afgørende vigtigt, at kopien vi henter ind, bliver valideret. Dvs. vi bruger specialsoftware til at kopiere filerne fra de forskellige optagemedier på vores kameraer og lydmixere, som laver en såkaldt checksum på opgaven, så vi er sikre på at alt er kopieret 1:1 fuldstændig, som det originale.

98% af ProSonas videoproduktioner er "post production" - dvs. det er ikke en liveoptagelse, men filmes og derpå redigeres den endelige version.
98% af ProSonas videoproduktioner er “post production” – dvs. det er ikke en liveoptagelse, men filmes og derpå redigeres den endelige version.

Farvekalibrering

Herpå skal alle optagelserne justeres ind med farver, lys og kontrast, så de ser ens ud og så de følger den standard (REC2020 i 4K / UHD) vi arbejder ud fra. På den måde får vi et ensartet, optimalt look på alle optagelserne, så der ikke er så meget, der skal “lappes” når vi sidder og redigerer. Det er eks. meget vigtigt, når man bruger optagelser fra forskellige kameraer, at det ser ens ud i sidste ende; men en ting som mange ikke tænker på, er at lysstyrken og “tonen” / farven i solens lys, skifter hen over dagen. Filmer vi både inden- og udendørs, skal tonen i lyset også justeres, så noget ikke ser for “varmt” ud mens andre optagelser er for “kolde”.

Vi bruger det topprofessionelle software Da Vinci Resolve, som mange Hollywoodfilm er colorgraded i, så vi får supersprøde optagelser at arbejde med.
pluraleyes3_main

Lydsync

Idet vi optager med flere kameraer og mikrofoner, skal det hele synkroniseres efterfølgende, så lyden passer til mundbevægelserne.

Også her bruger vi specialsoftware fra filmindustrien, da der kan være måske 100-200 optagelser, der skal sættes sammen og det er et voldsomt puslespil at gennemføre manuelt.

adobe-radar-radar-view-lkfs

Lydmix

Et af de vigtigste og samtidig mest undervurderede skridt i processen med at forberede filerne, er klargøring af lydKVALITETEN. Desværre har film- og TV-branchen været plaget af (og er det stadig) lav prioritering af lyden.

Jeg tror vi alle kender til det – selv Danmarks Radio får klager over ringe lyd og uforståelig tale i – og på YouTube vil jeg anslå at 99% af alle videoer har dårligere lyd end man bør forvente i dag.

Problemet er, at det er SVÆRT at lave god lyd, og næsten ingen af vores kolleger sender en dygtig lydmand med ud, men lader bare kameramanden optage “noget, der bare duer nogenlunde”, desværre. Herpå efterbehandles lyden så ikke tilstrækkeligt og tilbage står man med et dårligt resultat.

Vi går MEGET op i god lyd og ser det faktisk som vigtigere, i forhold til at bære information, end billederne. Taleforståelsen er afgørende vigtig og derfor bruger vi alle tilgængelige værktøjer for at optimere lyden.

Herunder sørger vi blandt andet også for at alle vores lydfiler optimeres til den nyligt vedtagne standard for professionelle lydfiler, R128, som betyder at alle dele (tal, musik, lydeffekter osv.) har den samme “energi” og at det endelige mix ikke svinger mere end få decibel på tværs af videoen, så man ikke skal sidde og skrue op og ned for at volumen passer, når man ser videoen. Vi tror selv at det er på grund af vores indstilling til god lyd, at vores videoer performer bedre, ses mere og sælger bedre, end andres.

Transcoding

Næste trin i processen handler om at spare tid – råoptagelserne skal laves om til det format, vi rent faktisk redigerer i. Vi optager eksempelvis i RAW for at få det flotteste og mest detaljerede billede, der egner sig bedste muligt til efterredigering, men den slags filer er meget “tunge” at arbejde med, så derfor laver man nogle arbejdsversioner i en proces, man kalder for transcoding. Her går vi typisk over i filformatet PROres, som kan redigeres direkte i den software, vi vælger til den pågældende opgave.

Import til valgt software

Først her, ca. 5-6 timer senere, er hver enkelt filmoptagelse klar til at blive redigeret, men inden da, skal vi beslutte hvilken redigeringssoftware, der egner sig bedst til opgaven.

Til nogle projekter, bruger vi den lynhurtig Final Cut Pro X-software fra Apple, der giver et hurtigt og fleksibelt workflow mens vi til andre typer opgaver kan vurdere, at Adobe Premiere Pro er mere egnet.

Logging og tagging

For at holde overblik og for lettest muligt at kunne finde de helt rigtige klip undervejs, er det vigtigt at have struktur på filnavne, keywords og beskrivelser – dette arbejde kalder man for logging og det er en proces, hvor man eks. mærker gode klip af som favoritter, noterer hvor i eks. interviews, de gode pointer findes og i det hele taget laver lidt “husholdning” på filnavne osv. så alt er let at overskue. Det hjælper rigtig meget og sparer en masse tid efterfølgende. Konkret er det ofte sådan at logging TAGER en times tid men efterfølgende måske sparer du måske 4-6 timer af vores redigeringstid, så det kan være afgørende for at nå en deadline.

Multicam

Når vi filmer med flere kameraer på samme tid, er det for at få mulighed for at skifte vinkel og beskæring / zoom i redigeringen. Alle disse sideløbende optagelser hvor eks. et interview består af 3 parallelle videospor, kalder man for multicam – altså “multiple cameras”) og disse skal man lige samle i redigeringsprogrammet, så det er let at skifte mellem de forskellige kameraer.

Sikkerhedskopi

Sidste trin inden rederingen for alvor kan gå i gang, er naturligvis en ekstra backup.

Herpå, efter ca. en dags forberedelser, kan arbejdet med redigering gå i gang :)