Når vi streamer live fra eksempelvis en virtuel konference eller et hybridmøde, så laver vi ofte en splitscreen opsætning.

Hvad er splitscreen ?

Splitscreen eller Picture-in-Picture er en teknik, hvor vi har flere kilder på skærmen på samme tid.

Dvs. vi skifter ikke blot MELLEM nogle kilder, såsom nogle gange at vise kamerabilledet fuld skærm og nogle gange slides fra en PowerPoint i fuld skærm.

I stedet kombinerer vi begge dele på skærmen, så man både kan se PowerPoint OG kamerabilledet af speakeren på samme tid.

Eksempler på billede-i-billede-opsætning

Når vi laver den her opdeling af de to kilder på skærmen, er det ikke fastlåst – i stedet skifter vi mellem to varianter, afhængigt af hvor det giver mest mening at have hovedfokus.

Når taleren eks. peger på et slide og siger “Som I kan se her på grafen”, så vælger vi den splitscreen-version, der har afsat mest plads til PowerPointen og vi fastholder så blot kontakten med speakeren nederst i hjørnet med et mindre kamerabillede.

Omvendt, hvis taleren henvender sig ud til publikum, så skifter vi rundt, så størstedelen af skærmen bruges til at fokusere på taleren mens vi stadig holder kontakten med PowerPointen nederst i billedet.

Fokus på speaker

Split screen powerpoint presenter picture in picture prosonas v2

Fokus på PowerPoint

Split screen powerpoint presenter picture in picture prosonas v1