I de seneste par år har det været almen viden for folk, der arbejder med online videoer, at undertekstning ikke bare er en god ting – det er ofte nødvendigt for overhovedet at komme igennem med budskabet.

Hvorfor? Jo, fordi 85% af alle videoer på eksempelvis Facebook og LinkedIn afspilles automatisk uden lyd. Er der undertekster, fanger man opmærksomheden fra langt flere.

Nu er det slut med frivilligheden for det offentlige

Det er dog ikke længere “nice to have” at undertekste videoer, hvis de bruges af det offentlige.

Eksempelvis en kommunal video med guide til nystartede skolebørns forældre om trafikken eller et sygehus, som laver en video om, hvordan man håndterer ventetid på en given operation.

Det er i dag et lovkrav, at denne type videoer undertekstes og det har medført en “lavine” af opgaver fordi nogle offentlige institutioner har hundredvis af disse videoer.

Skulle du have lyst til at se lovgrundlaget, er det her => https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201794