For at få den bedste lyd på live streaming fra eksempelvis en konference, er det vigtigt at vi på forhånd kender jeres event godt nok til at vi kan tage de rigtige mikrofoner med.

Både i forhold til hvor mange mikrofoner, vi får brug for men i særdeleshed også hvilken SLAGS mikrofoner, der bedst løser opgaven.

Guide til live streaming mikrofoner

Der findes mange mikrofontyper, som vi dykker mere ned i hvis du læser vores Sådan Vælger Du Den Bedste Mikrofon-artikel (som også indeholder tips til almindelig videoproduktion samt podcast lydproduktion)- men specifikt til livestreaming er der særligt 3 typer, der er de bedste.

Grundlæggende har alle 3 det til fælles, at de er trådløse, så du slipper for lange kabler – og vi bruger top professionelle mikrofoner med lang rækkevidde og særlig klar lyd, så du opnår tydelig og let forståelig tale uden at man skal koncentrere sig for at lytte med.

De tre vigtigste mikrofoner til konferencer er:

En håndholdt mikrofon er god til ordstyrer og publikumsspørgsmål ved streaming af en konference

Håndholdt mikrofon

Den håndholdte mikrofon er den mest “all round” fordi den kan bruges til mange formål. Typisk benytter vi den til én af to følgende opgaver: 1 ) til ordstyreren, som kun siger noget få gange og derfor ikke behøver at være “bundet op” på eks. et headset eller en knaphulsmikrofon hele tiden og 2 ) til publikumsspørgsmål, hvor det giver rigtig god mening at den håndholdte mikrofon let kan deles rundt mellem de, der har spørgsmål.

En af fordelene ved den håndholdte mikrofon er også, at den giver den bedste lyd. Dels fordi den har en større membran til at opfange lyden (og dermed giver en mere ægte, nuanceret lyd) og dels fordi den er lidt mere tilgivende i forhold til placering og afstand til munden. Derfor egner den håndholdte mikrofon sig rigtig godt til eks. publikumsspørgsmål, hvor de fleste ikke er trænede i mikrofonteknik og derfor holder den på vidt forskellige måder.

Den håndholdte mikrofon er også rigtig praktisk i de tilfælde, hvor eks. en række personer på skift skal lave en kort præsentation – så er det let at give “stafetten” videre til den næste.

Headset mikrofoner og knaphulsmikrofoner er gode til oplægsholderne ved en konference.

Kropsmikrofon

Der er tre årsager til at bruge en kropsmikrofon (headset eller knaphulsmikrofon): de mindsker støj fra rummet, de giver hænderne fri og de giver den mest jævne lydstyrke gennem et foredrag fordi afstanden til lydkilden (munden) er ens hele tiden, hvor en håndholdt mikrofon typisk varierer rigtigt meget pga. håndbevægelser.

Knaphulsmikrofoner (i fagsprog kaldet en lavalier) sidder typisk på kanten af tøjet og vi vælger ofte denne type frem for headset, hvis oplægsholderen har briller og/eller høreapparat fordi en metalbøjle i de tilfælde kan være generende på ørerne. Også store øreringe og skæg kan volde problemer for headsets, da skægget kan give “kradselyde” og øreringe kan “klakke” ind på bøjlen når hovedet bevæges.

Headsetmikrofoner (som ofte omtales som Madonna-mikrofon) er den velkendte metalbøjle til baghovedet og ørerne, hvor mikrofonen sidder få cm. fra munden. Fordelen er at det giver en meget direkte lyd, hvor man næsten ikke hører baggrundsstøj fra publikum etc. og at lydniveauet er så godt som 100% ens hele vejen igennem, så deltagerne ikke skal sidde og skrue op og ned for at få samme lydstyrke.

Bordmikrofoner er det rigtige valg til streaming af paneldebatter og samtaler

Bordmikrofon

Bordmikrofoner ser man typisk i brug i 3 tilfælde: paneldebatter, talerstole og rundbordssamtaler (såsom bestyrelsesmøder). Som navnet antyder, er det en trådløs mikrofon, som ikke bæres af de talende men står på et bord og/eller en talerstol. Nogle gange kalder man det også for en svanehalsmikrofon fordi dens karakteristiske bøjle, som får mikrofonen til at række op / ud mod taleren fra bordhøjde, minder om halsen på en svane.

Den helt store fordel ved bordmikrofoner er, at de ikke påvirker talerne på nogen måde – man skal ikke holde eller have monteret en mikrofon men kan i stedet blot gå hen til mikrofonen og tale, når det er ens tur.

Note: en særlig funktion ved vores bordmikrofoner er, at de både kan være tændt hele tiden (eks. til en times foredrag) eller fungere som “push to talk”, hvor eks. deltagerne i en paneldebat med skiftevist talende personer, holder en knap nede på mikrofonen for at tale og når de slipper igen, kan andre så tale i deres mikrofon.