I nogle tilfælde livestreamer vi fra konferencer, hvor der er mere end én PC / Mac i gang med indhold til storskærmen med forskelligt indhold. Sådan håndterer vi dét.

Den grundlæggende løsning

Når vi har en konference, en generalforsamling, modeshow eller lign. er der ofte en Powerpoint-præsentation involveret. Det typiske, grundlæggende setup for os til livestreamingen, er derfor at hente en kopi af signalet fra Powerpoint-computeren direkte ind i vores videomixer for at kunne vise det, sideløbende med optagelserne fra vores videokameraer. Teknisk set er vi fuldstændig selvkørende på dagen i forhold til denne løsning – vi sørger for at sætte en boks på computeren, som “splitter” signalet ud i én kopi til storskærmen og én kopi til vores videomixer. På den måde får vi en 1:1 kopi i FULD LYD- OG BILLEDKVALITET (!) hvor teksten er skarp og læsbar.

Ansvarsfordeling

Ved denne simple / typiske løsning er der følgende ansvarsfordeling:

  • Kunden har ansvaret for den computer, der skal kobles til splitteren samt at der er et kabel fra computeren, der ender ud i et standard HDMI stik til vores splitter
  • ProSonas har ansvaret for at levere splitteren, sætte den korrekt op samt at trække kabler med output fra splitteren og ned til vores videomixer samt op til stedets projektor

Den avancerede løsning

I nogle tilfælde har vi produktioner, hvor oplægsholderne har flere computere, tablets og lign. i brug enten på skift eller sideløbende. Dermed er der behov for at de selv kan skifte hurtigt mellem disse.

  1. Et konkret eksempel kunne være vores live streaming af web-tv for BMW, da de lancerede deres BMW X2 bil. Her havde de to studieværter i udsendelsen brug for at kunne skifte mellem forskellige kilder med videoklip og brochurer i løbet af udsendelsen.
  2. Et andet eksempel kan være demonstration af en smartphone-app, hvor underviseren skal skifte mellem at vise henholdsvis eks. en Powerpointpræsentation på en computer og samtidig har brug for at kunne vise app’en, som den ser ud, på en iPhone.
  3. Et tredie eksempel kan være en softwareudvikler, som skal demonstrere dels et skærmbillede med selve kildekoden / programmerings delen på én computer samtidig med at man ser ændringer undervejs i det færdige output fra softwaren på en anden computer.

Sådan fungerer den avancerede løsning

For at gøre det muligt for oplægsholderne SELV at skifte mellem forskellige inputs / kilder (computer, tablet, smartphone etc.) sætter vi en ekstra videomixer op på déres bord.

Videomixeren er utrolig let at benytte og har 4 knapper, som hver tænder for en given kilde, som vist på ovenstående eksempel. Et tryk på knap 1 vælger at vise skærmbilledet fra en computer med en Powerpoint-præsentation, knap 3 kan så eks. være skærmbilledet fra oplægsholderens iPad osv.

Løsningen er en brugervenlig og fuldstændig skudsikker “set and forget”-løsning og det er nærmest umulig for oplægsholderne at gøre noget forkert, da den er utrolig intuitiv at bruge og kører fuldstændig stabil.

Typisk sætter vi en lille label på under hver knap, så det er let at se, hvad det pågældende tryk fremkalder på skærmen.

Denne type løsning er eksempelvis også meget velegnet til at tænde og slukke for en simultantolk i billedet, hvis man har en event, der bruger en sådan. Så kan man let tænde og slukke for billedet af tolken, når det giver mening.

Note: selvom det her omtales som “den avancerede” løsning, kan det sagtens være i forbindelse med noget helt simpelt og lavpraktisk. I tilfældet med vores storskærmsproduktion for L’Oréal Paris i København, havde man blot brug for let at kunne skifte mellem én computer med en Powerpoint-præsentation og en anden computer med en række videofilm, UDEN at man skulle stå og rode med kabler og skifte fra computer til computer undervejs.

Ansvarsfordeling

Ved denne avancerede løsning er der følgende ansvarsfordeling:

  • Kunden har ansvaret for de computer / tablets / etc, der skal kobles til splitteren samt at der er et kabel fra disse, der – hver især – ender ud i et standard HDMI stik til vores 4-kanals videomixer
  • ProSonas har ansvaret for at levere videomixeren, sætte den korrekt op samt at trække kabler med output fra dén og ned til vores videomixer samt op til stedets projektor